Hjørring 22.06 Dette var en meget utfordrene helg og slippe duer på, stormen Geir kom og gikk. Denne dagen hadde vi stadig kontakt med metrologisk innstitutt for og prøve og finne et smutthull og slippe våre duer på. Meldingene i Skagerak var på morgenen helt oppe i 16 sek meter vind fra sør/vest og rein vest. Klokken 13.45 var vinden nede i 5-8 sekund meter sør/vest, 2/3 deler av turen over. Det var en del mer vind langsland og alle vær stationer hadde meldt regn fra kl 17.00. Innen den tid ville duene normalt være hjemme. Vi slapp duene kl 1345 og kl 15.00 begynte det og regne og det kom store mørke skyer fra vest, med andre ord vær meldingen hadde bommet 2 timer på når regnet skulle komme. Det regnet mye og sikten var moderat, dette kom til og bli et tøft slipp med andre ord.
Kl 17.18 på lave 611 meter per minutt landet den første duen tilhørende Team Fevik, duens ringnummer er 15948-12-A og det var føsrte slippet til denne duen i år. Avstamning er Lindberg ( Sønn av Blåfanten x Flor Vervoort ). Denne åringshannen var ikke preget av slippet i det hele tatt og så meget sprek ut da den kom, dette skulle vise seg og være tilfelle for de fleste duene som kom hjem denne dagen. Due nummer 2 hjem 8952-11-A tilhørende Geir Erling Birkeland landet på 605 meter per minutt. Denne duens avstamning er Venus x Pollin/ Gammel Team Tromøy avstamning. Dette var Geir Erling sitt første slipp for sessongen så et meget bra resultat Geir Erling, det kommer nok mer?. Due nummer 3 hjem 10079-12-U kom på 599 meter per minutt og tilhører Team Fevik. Denne duens avstammning er på farsiden Brian/Knud Madsen i Hjørring, Matterne X Wim Muller( Faren kjøpt på auksjon i Stavanger 2011 av Steinar Berntsen og Terje Hjelmaas ). Moren er av gammel Fevik avstamning. På dette slippet hadde vi 99 duer på vingene i gr 3 og 13, med kun 20 duer hjem i stemplingtid ble dette slippet det hareste jeg kan huske fra Hjørring. Men det skal sies at det kom mange duer hjem etter stemplingtiden var godt ut, så det ble ikke så galt som det høres ut til. Vi får bare håpe vi får en fin slipp helg neste helg fra Aalborg.