Oppslipsrutiner for tolkning av magnetiske forstyrrelser og vær.

UV - STRÅLER: Dårlige ( UV - Nivå 0 - 3 ) Katastrofe eller dårlige slipp. Rimelige ( UV - Nivå 3 - 5 ) Tøft Slipp, stort tap. Utmerket ( UV - Nivå 4 - 7,5 ) Utmerket slipp god hjemkomst Farlig ( UV - Nivå 7,5 + ) Total katastrofe. Det ultrafiolette spekteret og cross kan gå inn i det infrarøde spekteret, fører til DESORIENTERING og total forvirring for duene.

SKYER: Høye skyer ( 6000 meter ) Lyse og hvite eller is farge ( Blå flekker på himmelen = kan være Ideelle forhold. Midt skyer ( 2500 - 6000 meter ) Disse kan være med lett regn, svært gode forhold for slipp ( Skyene beveger seg som regel fra VEST til ØST ) Slike skyer kan også indikere at været skifter og det kan bygge opp til storm. LAVE SKYER ( Under 2500 meter )Slike skyer kan være både lette og tunge, normalt mørkere desto tyngre. Slike skyer kan ha med seg lett og kraftig regn, torden, lyn og sterk vind. Disse skyene kan blokkere ut solen og månen, dette kan føre til at duene navigasjons system blir svekket. Dette fører til at duene flyr uten mål og mening, før de går lei og setter seg ned. Det samme kan skje ved tett tåke.

REGN: Regn kan være gunstig eller katastrofalt for duene. Lett regn kan hjelpe duene på svært varme og solrike dager, slik at duene får kjølt seg ned litt. Kraftig regn kan tvinge duene ned og de må sitte ute i regn og kanskje storm. Dette fører til at fjærene blir våte og tunge, disse vil ikke fungere som de er ment til og gjøre. Når regnet slutter må duene tørke fjærene igjen før de kan fly videre.

INVERSJON: En inversjon er et værfenomen som oppstår når luften er varmere enn bakken og de møtes. En inversjon er ikke synlig for det blotte øye. Det er 2 typer inversjon lag, HØY INVERSJON og LAV INVERSJON. Den høye inversjonen forårsaker høy oppdrift, dette tiltrekker duene til å fly alt for høyt opp i atmosfæren. Dette laget trekker skyene , luft, oksygen, fuktighet og infrarødt fra jordens overflate og opp til den øvre atmosfæren. Duene blir tiltrukket av denne type lag i atmosfæren, dette fordi de tiltrekkes av de ULTRAFIOLETTE strålene , som de er avhengige av for Deres navigasjon. Det at de ultrafiolette strålene er hentet fra jordens overflate fører til DESORIENTERING og FORVIRRING. Perfekte forhold for inversjon er: Klar blå himmel, ingen vind og helt stille ( du kan verken se eller høre ville fugler. Oppstår de varme sommermånedene med temperaturer 25 grader eller mer. Den høye inversjonen er formet som en tornado, BETINGELSER FOR HØY INVERSJON: En klar natt, temperatur på 25 grader eller mer midt på dagen, stor forskjell på natt og dag temperatur, en klar blå himmel, ingen skyer, ingen vind, ( Nesten alltid ” Døds stille ” ). LAV INVERSJON: Har et lavt skydekke og det er kjøligere i atmosfæren enn på bakken, lett vind ofte fra ØST, tungt skydekke. Ofte er det slik før regnet kommer. I slike forhold er det umulig for duen og navigere i. Tidlig på morgenen ved morgen inversjon vil en se røyk og tåke i en stor by.

VIND: Ved normale vind forhold flyr duene ca 250 - 300 meters høyde. Motvind: En svært vanskelig vind for duene og fly i. Denne kan føre til at duene blir tvunget til å fly lavt, dette fører til mange farer slik som høyspent ledninger og rovfugl. Motvind i sammen med lave skyer gjør det vanskelig og navigere, duene blir ofte spredt ut av kurs, ofte flyr de i feil retning. Dette været er som oftest tidlig på sesongen og fører ofte til regn. Resultat: DÅRLIG HJEMMKOMST. Medvind: Raske hastigheter, god hjemkomst, ofte tilfeldig hvilken due som vinner. SØR/VEST vinder den beste vind for duene. Den dårligste vinden er ØST. Et gammelt ordtak er: ” Østavinden er ikke bra for verken folk eller fe ”. Av de 4 vindene er VEST og foretrekke. Vesta vind på 50 km/t eller mer gir et vanskelig slipp. Duene blir blåst ut av kurs, ved slike forhold kreves at duene bruker ITS NAVIGASJONS SYSTEMET , ITS hjelper duene med og fly sikk - sakk , for hele tiden kompansere for vinden. De duene som ikke har dette systemet innebygd får det svært vanskelig og er ofte tapt. Ingen vind: Her må en vise stor aktsomhet, man bør la være og slippe duene. Stor fare for INVASJON. ( Sjekk ut natt temperatur og dag temperatur ). SIKT: Gode slipp er avhengige av god sikt, duene må hvor de skal. Sikten bør være minst 10 km.

TÅKE: Lav tåke som er forårsaket av dugg byr ikke på store problemer for duene, så lenge de kan fly over tåken, hvor de kan se. Ved normal tåke MÅ duene HOLDES TILBAKE til tåken er lettet og er helt borte. Tåken gjør det samme som skyene kan gjøre blokkerer det naturlige elementet som duene navigerer etter.

TEMPERATUR: Kroppstemperaturen på en due er 41 - 42 grader. En ideell temperatur for brevdueslipp er 10/20 grader. Ved temperaturer opp mot 30 grader blir duene STRESSET, ved slike temperaturer spiller vindforholdene inn, på grunn av muligheten for og bli kjølt ned av vinden. Temperaturer over 30 grader fører til mange problemer for duene og det vil nok være lurt og ikke slippe dem. Duenes største problem kan være at de ikke er vandt til og drikke og spise i slippkassen, ved høye temperaturer bør duene kunne drikke før oppslipp ellers er Deres eneste tanke ved oppslipp og finne vann, dette vil føre til at de lander ved første mulighet for og drikke. Ved og drikke vann ute utsetter duen seg for og bli syk, fordi vannet kan være forurenset og full av bakterier.

ELEKTROMAGNETISKE FORSTYRRELSER: Det er ikke noen bevis på jordens magnetiske felt blir påvirket av Elektromagnetiske forstyrrelser, men det er noen en tror og som sikkert vil bli bevist etter hvert. Over en periode på flere år har det vært enorm økning av MIKROBØLGER, dette bør en være spesielt varsom på, fordi mikrobølger kan lage UV - STRÅLER, som igjen virker inn på duenes navigerings mulighet. Bilen som transporterer duer til oppslipps plassen bør være utstyrt med en ” dings ” som har kontakt med bakken under hele kjøreturen, det kan være en slik bilsyke ting som festes under bilen og har kontakt med veibanen hele tiden. Grunnen til dette er at uten denne blir duene elektrisk ladet noe som fører til problemer for duenes navigeringsmulighet .

Å SLIPPE DUENE ELLER IKKE, hvilke av de følgende vilkår bør ikke duene slippes i ?

1 Sikt dårligere enn 5 km.

2 Mens det regner.

3 Tungt overskyet forhold med lavt skydekke, tåke eller torden - storm aktivitet.

4 Sterk motvind i overkant av 36 km/t ( 23 mp/h ).

5 Ekstremt høye temperaturer 30 - 35 grader

6 Sterk vind med mye regn i linjen på vei hjem.

7 Ekstremt rolige forhold Indikerer at noe ikke er riktig

8 Når duene inni slippkassene er ekstremt rolige, dette indikerer at noe er galt.

9 Når invensjon er til stede.

10 Når jordens magnetfelt er svært forstyrret og på samme tid er andre negative effekter tilstede.

11 Når duene ikke hadde tilstrekkelig hvile etter ankomst til stedet for oppslipp.

12 Viss oppslipp er for sent på formiddagen.

13 Viss duene ikke har en rimelig sjanse til og komme hjem på dagen, unntaket er hvist det er en overnattingsflyvning.

DE BESTE FORHOLD FOR SLIPP ER:

1 Medvind

2 Temperatur mellom 10 - 25 grader

3 Tørt vær

4 God sikt 20 km +.

5 Høye og bevegelige skyer eller områder med store blå skyer.

Under normale omstendigheter løslat duene så fort som mulig etter soloppgang. I månedene april og september = 2 time etter soloppgang. I måneden Mai og August = 1,5 time etter soloppgang. I Måneden Juni og Juli = 1 time etter soloppgang.

GEOMATISKE FORSTYRRELSER ( MAGNESTISKE FORSTYRRELSER ) Alle linkene under bruker en skala fra 0 - 9, hvor forstyrrelsene begynner på 4 og går til 9. Altså: 0-4 ikke forstyrrelse og ta hensyn til. 4 - 9 er en reel forstyrrelse av jordens magnetfelt. Desto nærmere 9 desto høyere. Denne skalaen kalles k eller kp index.

Hvordan finne varslene: Gå inn På:  www.mil.no her søker du etter HF SIDE øverst der det står søk i forsvaret no. Når du er inne på HF side legg denne til i favoritter, det er denne siden vi skal jobbe videre med. Trykk på VARSLER øverst på siden. Når Varsler siden er oppe er du inne der vi skal jobbe videre. Gå inn på første linken DAGENS ROMVARSEL ( www.spaceweather.com ). Bla nedover på venstre side der du finner CURRENT AURORAL OVAL, når Dere ser denne trykk på EUROPE. På kartet vises europas aktivitet ( Er det gult farget eller enda verre orange der vi skal slippe duer er det store forstyrrelser. Du vil også se PLANETARY K-INDEX, rett under kartet, her kan du trykke på linken MORE DATA der vil du se skalaen for flere dager, her må Dere bare prøve Dere frem, det er mange sider her. Vil du se på de neste 27 dagers varsel går du inn på: www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/27DO.txt Lenger nede på siden finner du NOOA Forecast her kan Dere se mer omkring Geomagnetic Storms

God Flyvning