5A Unger Gr.13   
                 
Ring nr     Eier        Poeng    Plassering
 
10159    Team Fevik       93,00       1
10038    Team Fevik       92,50       2
09826    Helge Ekros      92,25       3
10126    Team Fevik       92,00       4
09850    Team Eventyr   92,00       5
09834    Arild Berg          92,00       6  

4U unger Gr.13   
               
               
               
Ring nr        Eier              Poeng    Plassering
   
10155    Team Fevik      93,00    1   
09888    Team Evetyr   93,00    2   
10156    Team Fevik      93,00    3   
16621    Arild Berg         93,00    4   
10111    Team Fevik      92,75    5   
09881    Team Eventyr  92,75    6

 6 A Åpen klasse   
               
Ring        Eier            Poeng Nr.
   
9902    Arild Berg      92,75    1   
2467    Arild Berg      92,50    2   
9019    Helge Ekros   92,25    3   
2678    Arild Berg      92,25    4   
2603    Helge Ekros   92,25    5   
1137    Arild Berg      92,00    6   

        6 U  Åpen klasse   
               
Ring nr       Eier            Poeng  Nr.
   
0407    Arild Berg        93,00    1   
1944    Helge Ekros     92,75    2   
9101    Team Fevik     92,25    3