Naveed fra gruppe 1 har laget en en side for NBF som vi skal sende våre regnskaps filer og resultatfiler. På denne siden vil alle mesterkaper i NBF være oppdatert for hvert resultat som kommer inn. Jeg retter en stor takk til Naveed for en fantastisk jobb. Følg link under og se selv. Her vil resultatene til Gr. 3 & 13 ligge. Husk å velge gruppe 13 i rullgardinen. Velger du hjem vil en se live resultater, disse vil vises som en rød mobil, det betyr at det er sendt inn live resultater via SMS. Når slippet er regnet ut vil mobil tegnet forsvinne og det er et offisielt resultat.

Terje

http://www.brevduen.no/resultater/21/