Stig Morterud medlem av Arendal & Grimstad Brevdueforening ble på årsmøte i Norges Brevdueforbund i helgen valgt til ny redaktør for tidskriftet. Gratulerer med denne viktige jobben i vår organnisasjon. Alle medlemmer i Gruppe 13 ønsker deg lykke til.