Her er diverse bilder av Hønsehauk, greit viss det er noen som er i tvil om hvordan den ser ut i luften og på bakken.

Helge Ekros er det eldste medlemmet vårt og den eneste pensjonisten. Han har vært medlem i foreningen vår siden 1980 og hadde duer siden " gutte dagene " i Bergen. Helge har ikke flydd duer på mange år, men vil i 2011 fly med ungduer.

Niklas Berntsen er 12 år gammel og begynte med duer høsten 2010. De fleste duene hans er fra onkel Steinar Berntsen, men også en del fra Terje Hjelmaas. Niklas er meget glad i duene sine og duene er meget tilitsfulle. Niklas er fra Dyvik i Lillesand. Brevduesporten trenger flere som Niklas, juniorer er fremtiden for brevduesporten. Vi i Arendal og Grimstad Brevdueforening håper Niklas lykkes med sine duer og ønsker lykke til med ungdueslippene i 2011 og håper han får mange fine år fremover i "Brevduefamilien"

Stig Morterud begynte med duer i 2010 og har planer om og fly med ungduer i 2011.