Aage Møller Jensen og Frode Brakstad. 026 Fladestrand (Danmark)

---

---

---

---

---

---

---

Jeg kan anbefale alle som ikke har besøkt kolonien i Fredrikshavn og ta en tur.