Slipplan 2014    Gruppe 13   
           
Dato    Slippsted    Avstand    Krysninger
           
24.mai    Hjørring    100   
31.mai    Aalborg     150   
07.jun    Hjørring     100    1,3
14.jun    Hasselager 250    3,S1
21.jun    Aalborg     150    1,16
28.jun    Vejen        300    1,5,
28.jun    Hjørring    100    3,8,16,S1
05.jul    Altona        500   
05.jul    Hasselager  250    1,3,5,8,S1
12.jul    Hjørring      100    8,16,S1
19.jul    Heide          450    1,5
19.jul    Hjørring      100    8,16,S1
           
    Ungduer       
07.sep    Rysstad    100    10
14.sep    Rysstad    100    10
21.sep    Rysstad    100    10
01.nov    Hjørring   100   
           
Alle voksne slipp flyves i flyvesammenslutning Gr.3 og 13.           
Sektions/Gruppemester alle voksne slipp teller           
Kortdistanse mester: Alle 100/150 km. Slipp.           
Mellomdistanse mester: Alle slipp på 250/500 km.           
Ungduemester: Alle ungdueslipp teller,untatt 01.11 teller.   
Gr 3 og 13 Flyr ungdueslippene hver for seg.