Niklas Berntsen er 12 år gammel og begynte med duer høsten 2010. De fleste duene hans er fra onkel Steinar Berntsen, men også en del fra Terje Hjelmaas. Niklas er meget glad i duene sine og duene er meget tilitsfulle. Niklas er fra Dyvik i Lillesand. Brevduesporten trenger flere som Niklas, juniorer er fremtiden for brevduesporten. Vi i Arendal og Grimstad Brevdueforening håper Niklas lykkes med sine duer og ønsker lykke til med ungdueslippene i 2011 og håper han får mange fine år fremover i "Brevduefamilien"

---

---

---

---