×

Feil

Auksjonen er avsluttet
Du må logge inn før du kan by!

Klikk her for å logge inn

Tilbake til auksjon oversikt
Detaljer om Dua
Du er i ferd med å by på følgende due:
Auksjons information
Kat 001 Auksjons information
Kr
 
29-01-2021 18:00

Dette er en auksjon over duer som skal selges for inntekt til gruppe 8 som skulle ha avholdt Årsmøte i NBF, dette utgår grunnet Corona sitvasjonen. Det er gruppe 8 Jæren Brevdueforening som står for denne auktionen. Det er duer fra Paul Mc Burnie 13 stk. Norges mester Ingvar Kluge 2 stk. Anders Bo Brøbech 3 stk og L&M Sørensen 3 stk

Auksjonen slutter 29.01.21 kl. 20:00, for duene til Paul Mc Burnie. Auksjonen over de resterende duene slutter 29.01.21 kl. 20:30

For hvert bud som kommer inn når aksjonen nærmer seg slutt, blir auskjonsslutt forlenget med 15 min

Auksjonen er over duer

Auksjonen forgår i norske kroner. Om ikke annet er avtalt skal duene betales straks etter  auksjonens slutt. Lurer Dere på noe er det bare å kontakte Ingvar Kluge +47 90866133.

Duene står i Norge hos Leif Inge Lura

Konto for innbetalinger av duer er:

kontonr.: 93652116645    (merkes med kat.nr)

Iban:NO6993652116645

Swift:LANDNOK1

Jæren brevdueforening

v/Torleif Asheim

Helleveien 43

4318 Sandnes

Det er ingen garanti for at duene har riktig kjønn. Tidligere eiere har ingen garanti for duene etter de er solgt. Skjer det noe med duen etter auksjons slutt er det  kjøpers ansvar.