Arendal og Grimstad Brevdueforening er gruppe 13 av Norges Brevdue Forbund.

Denne foreningen har sine medlemmer rundt omkring i Aust Agder. De fleste medlemmene er fra Arendal, Fevik, Grimstad og Lillesand.

Vår forening ble startet på midten av 1950 tallet av blandt annet John Forsberg på Hisøy, klubben bar da navnet Arendal og Omegn Brevdueforening. Da det ble fler og fler medlemmer rundt Grimstad distriktet og spesielt fra Fevik, ble klubbens navn endret til dagens navn, dette var på midten av 1980 årene.

De siste årene har det vært mest vekst av medlemmer i fra Lillesand. Vi er en aktiv forening som sender duene våre på kunkurranse flyvninger hovedsakelig i fra Danmark og Tyskland.

Slippene går vanligvis i fra slutten av mai til midten av juli. De fleste slippene går på lørdager. Vi har både pensjonister og juniorer i foreningen, og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommne. Våre medlemmer er av begge kjønn.

Utenom slippsesongen er det måndtlige møter, hvor vi samles for sosial hygge og en liten dueprat.