Feil
  • Denne auksjonen er slutt
  • Du må logge på før du kan by!tilbake til auksjonslisten
Due Detaljer
Du skal til å by på følgende due:
217-16-6279 - U ? - Ludo Classens
kat 6
NOK:
11-12-2016 18:14
Stamtavle

Faren er innavlet " Super Crack " Nr. 1 Etames av 70.000 duer

Moren er innavlet på " Katoog " 4 Nat. Essdue Holland av 35.000 duer, 4 National Orleans