Filter:
ID Kategori Tittel Gjeldende bud Budgiver Sluttdato By Nå Bilde
Kat 001 Auksjons information Duer Auksjons information Kr0.00 16-01-2020 20:00
37 Duer Kat 01 250-18-8240-U Blåtavlet A.B. Brøbech Kr1,500.00 T******f 16-01-2020 20:00
38 Duer Kat 02 073-18-5539-U Blåtavlet A.B. Brøbech Kr1,000.00 g******v 16-01-2020 20:00
39 Duer Kat 03 073-18-5854-A Blåbåndet A.B. Brøbech Kr5,000.00 g******v 16-01-2020 20:00
40 Duer Kat 04 250-18-8112-A Blåtavlet A.B. Brøbech Kr1,100.00 A******d 16-01-2020 20:00
41 Duer Kat 05 250-18-8317-U Blåbåndet A.B. Brøbech Kr800.00 T******5 16-01-2020 20:00
42 Duer Kat 06 250-18-8330-A M/ter/hvit A.B Brøbech Kr900.00 G******7 16-01-2020 20:00
43 Duer Kat 07 073-19-2189-U Blåbåndet A.B Brøbech Kr1,000.00 g******v 16-01-2020 20:00
44 Duer Kat 08 073-19-2289-U Mørktavlet A.B Brøbech Kr900.00 A******a 16-01-2020 20:00
45 Duer Kat 09 073-19-2453-A Rødbåndet A.B Brøbech Kr1,300.00 A******B 16-01-2020 20:00
46 Duer Kat 10 073-19-2457-U Mørktavlet A.B Brøbech Kr900.00 i******u 16-01-2020 20:00
47 Duer Kat 11 073-19-2464-A Blåbåndet A.B Brøbech Kr3,600.00 g******v 16-01-2020 20:00
48 Duer Kat 12 B-19-6240748-A Mt.hv A.B Brøbech Kr1,000.00 T******5 16-01-2020 20:00
49 Duer Kat 13 B-19-6240949-U Blåtavlet A.B Brøbech Kr1,500.00 A******a 16-01-2020 20:00
50 Duer Kat 14 B-19-6240961-U Blåbåndet A.B Brøbech Kr1,500.00 g******v 16-01-2020 20:00
51 Duer Kat 15 B-19-6241000- A Blåbåndet A.B.Brøbech Kr1,100.00 T******5 16-01-2020 20:00
52 Duer Kat 16 NOR-14-19-0687-A Ternet Team Fevik ( Terje & Nina E Hjelmaas ) Kr3,800.00 g******v 16-01-2020 20:00
53 Duer Kat 17 NOR 014-19-0683-U? Ternet/Hvit Team Fevik ( Terje & Nina E Hjelmaas ) Kr700.00 G******7 16-01-2020 20:00
54 Duer Kat 18 NOR 014-19-0695-A Ternet Team Fevik ( Terje & Nina E Hjelmaas ) Kr1,300.00 l******3 16-01-2020 20:00
55 Duer Kat 19 NOR 013-19-257-A Herlof G Herlofsen Kr1,800.00 B******m 16-01-2020 20:00